Usein kysytyt kysymykset

Yksilöllinen Sisustussuunnittelun koulutus Harmonia Sisustuskoulussa


1. Johtaako koulutus tutkintoon?

Ei johda - Suomessa ei ole sisustussuunnittelijan tutkintoon johtavaa koulutusta. Suomessa sisustussuunnittelukoulutuksesta ei ole mahdollista saada virallista (opetushallituksen vahvistamaa) ammattitutkintoa.

2. Valmistunko Harmonia Sisustuskoulusta sisustussuunnittelijaksi?

Sisustuskoulu Harmoniassa opiskelu sisustussuunnittelijaksi kestää 12 kuukautta. Yksilöllinen koulutus on järjestetty intensiivisenä ja tehokkaana pienryhmä-koulutuksena, joka sisältää sisustussuunnittelun konkreettista käytännönharjoittelua, yksityisopetusta sekä henkilökohtaista ohjausta - aidosti monipuolinen koulutus antaa opiskelijoille ammatillisen tietämyksen ja osaamisien sisustussuunnittelijana työskentelyyn sekä kaikki suunnittelutyössä tarvittavat käytännöntaidot.

3. Saanko käyttää sisustussuunnittelijan nimikettä opiskelun jälkeen?

Kyllä, sisustussuunnittelijan nimikettä käyttävät yleisesti kaikki sisustus-suunnittelijana työskentelevät. Suomessa vain SI-lyhenteen käyttö on luvanvaraista: ainoastaan Suomen Sisustussuunnittelijat ry:n rekisteröityneet ammattilaisjäsenet saavat käyttää SI-lyhennettä.

4. Mikä on koulutuksen laajuus ja sisältö?

Sisustuskoulu Harmonian koulutussisältö on koulutustarjonnan laajin: 260 tuntia. Monipuolinen koulutusohjelma sisältää 60 aihepiiriä, joiden aikana käydään läpi kaikki sisustussuunnittelun eri osa-alueet intensiivisinä kokonaisuuksina. Lisäksi lähipäivät sisältävät runsaasti sisustussuunnittelun konkreettista käytännönharjoittelua.

5. Miten koulutus on järjestetty?

Sisustuskoulu Harmonia on ainoa sisustuskoulu Suomessa, jossa opiskelu tapahtuu pienryhmässä, jossa on vain 14 opiskelijaa. Koulutus on tehokasta; lähipäiviä on keskimäärin 3 päivää kuukaudessa ja lisäksi joitakin etäpäiviä. Lähipäivät järkestetään peräkkäisinä perjantai-, lauantai- ja sunnuntaipäivinä. Kaikki opiskelu tapahtuu päivällä, päivän kesto on yleensä klo 10-17. (Huom. raskasta iltaopiskelua ei ole lainkaan). Harmonia Sisustuskoulussa opiskelu on yksilöllistä - opiskelun punaisena lankana toimii opiskelijoiden itsenäistä työskentelyä ja henkilökohtaisen oppimista tukeva yksityisopetus - jokainen opiskelija saa yksityisopetusta koko koulutuksen ajan.

6. Kuka voi hakea Harmonia Sisustuskouluun?

Sisustuskoulu Harmonian yksilöllinen sisustussuunnittelijan koulutusohjelma on avoin kaikille - aiempia opintoja tai kokemusta sisustusalalta ei vaadita. Koulutukseen voi osallistua kaikkialta Suomesta. Koulutus soveltuu niin jo alaa tunteville kuin vasta-alkajillekin - tärkeintä on oma innostus sisustamiseen sekä rohkeus uskaltaa lähteä toteuttamaan omia unelmia. Harmonia Sisustuskoulussa voit opiskella itsellesi uuden ammatin oman työsi ohella.

7. Olen tällä hetkellä työtön - vaikuttaako opiskelu työttömyystukeen?

Opiskelu Harmonia Sisustuskoulussa ei vaikuta peruspäivärahaan eikä ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan.

8. Sopiiko koulutus minulle?

Harmonia Sisustuskoulussa opiskelu on yksilöllistä opiskelua pienryhmässä, jolloin opiskelijoiden erilainen tausta ja henkilökohtaiset tarpeet pystytään huomioimaan yksilöllisesti. Pienryhmässä sinulla on mahdollisuus syventää omaa osaamistasi, vahvistaa taitojasi käytännössä sekä löytää uusia toimintatapoja henkilökohtaiseen työskentelyysi.

9. Miten poissaolon voi korvata?

Jos et pääse osallistumaan opetukseen kaikkina lähipäivänä, voit korvata menetetyn päivän rinnakkaisen ryhmän mukana tai osallistua menettämääsi lähipäivään seuraavan koulutuksen mukana – näin sinulla on aina mahdollisuus korvata lähipäivät, joista olet ollut poissa.

10. Voiko opiskelun keskeyttää?

Harmonia Sisustuskoulussa opiskelijalla on mahdollisuus keskeyttää tai siirtää opintoja, jos elämäntilanne sitä vaatii. Jos joudut keskeyttämään opiskelun, sinun tulee ottaa yhteyttä Sisustuskoulun pääopettajaan, jonka kanssa voit keskustella opiskelun keskeyttämisestä, opiskelun siirrosta tai opintojesi mahdollisesta jatkamisesta myöhemmin toisen vuosikurssin mukana. Opiskelun voit lopettaa kirjallisella ilmoituksella - opiskelusi päättyy, kun ilmoitus keskeyttämisestä on jätetty.

11. Millaiset ovat mahdollisuuteni työllistyä sisustusalalle?

Yksilöllisen ja käytännönläheisen sisustussuunnittelukoulutuksen ansiosta sinulla on erinomaiset mahdollisuudet työllistyä sisustusalalle: Harmonia Sisustuskoulun yksilölliseen opetukseen ja runsaaseen käytännönharjoittelun painottuva sisustussuunnittelukoulutus antaa sinulle kaikki tarvittavat taidot ja ammatilliset valmiudet toimia sisustussuunnittelijana tai työllistyä sisustusalalle. Erotut muista omalla osaamisellasi - sisustussuunnittelukoulutuksen jälkeen Harmonia Sisustuskoulusta valmistuneet ovat löytäneet oman paikkansa sisustusalalla ja työskentelevät sisustus-suunnittelijoina tai stailaajina sekä sisustusalan eri yrityksissä mm. sisustus-suunnittelijoina, keittiösuunnittelijoina, sisustusmyyjinä sekä sisustusneuvojina.

12. Miksi valita Harmonia Sisustuskoulu?

Sisustuskoulu Harmonia tarjoaa muusta koulutustarjonnasta erottuvan, yksilöllisemmän ja tehokkaamman tavan opiskella sisustussuunnittelua. Sisustuskoulu Harmoniassa opiskelu järjestään pienryhmässä, jossa on vain 14 opiskelijaa. Sisustuskoulu Harmoniassa yksilöllinen koulutus pienryhmässä painottuu jokaisen opiskelijanhenkilökohtaisten taitojen kehittämiseen. Koulutus sisältää myös runsaasti konkreettista käytännönharjoittelua. Koulutuspaikkana toimii suunnittelutoimiston koulutustiloissa: aito ja inspiroiva koulutusympäristö luo ihanteelliset puitteet oppimiselle ja ammattimaisissa työskentelytiloissa sisustussuunnittelun harjoittelu on konkreettisia.

.

Lue tästä: 20 syytä miksi sinun kannattaa tulla opiskelemaan Sisustuskoulu HARMONIAAN


Tutustu yksilölliseen sisustussuunnittelijan koulutukseen tästä:

HARMONIA SISUSTUSKOULU

SISUSTUSSUUNNITTELIJAN KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

LUKUJÄRJESTYS JA KOULUTUSPÄIVIEN SISÄLTÖ

OPISKELIJOIDEN SUOSITUKSIA

HAKU KOULUTUKSEEN

JATKO- JA TÄYDENNYSKOULUTUS

 
kynns

HARMONIA Sisustuskoulu  

Käyntiosoite:

Käpyläntie 4, 00610 Helsinki


Suunnittelutoimisto

HARMONIA Design Oy

Postitusosoite:

Hirvimäentie 22, 01190 BOX

 

Sonja Hukkanen

Sisustusarkkitehti BA, Si ry

 gsm + (0)50 3089 122

[email protected]

www.harmoniadesign.fi


.