Sisustussuunnittelijan koulutusohjelman sisältö

SISUSTUSKOULU HARMONIA

Yksilöllistä sisustusalan koulutusta


Sisustussuunnittelijaksi intensiivisenä pienryhmäopiskeluna 11 kk

Sisustuskoulu Harmonia tarjoaa muusta koulutustarjonnasta erottuvan, yksilöllisemmän ja tehokkaamman tavan opiskella sisustussuunnittelua: Sisustuskoulu Harmoniassa opiskelu järjestään pienryhmässä, jossa on vain 14 opiskelijaa. Pienryhmässä tapahtuva opiskelu on tehokkaampaa ja oppiminen syvällisempää: Pienessä ryhmässä opettajalla riittää aikaa ja huomiota jokaiselle ja kaikki opiskelijat saavat henkilökohtaista opetusta ja yksilöllistä ohjausta - joka päivä. Harmonia Sisustuskoulun yksilöllinen ja tehokas koulutusmuoto sekä käytännönharjoittelua painottava koulutustapa mahdollistavat opiskelun sisustussuunnittelijaksi 11 kuukaudessa. Harmonia Sisustuskoulussa opetus järjestetään intensiivisenä opiskeluna - koulutuspäiviä on keskimäärin 3 päivänä kuussa, peräkkäisinä perjantai- ja lauantai- ja sunnuntaipäivinä klo 10-17 välillä.

Sisustusalan koulutusta 20 vuoden kokemuksella

Harmonia Sisustuskoulussa yksilöllinen pienryhmäkeskeinen koulutusmuoto perustuu henkilökohtaiseen opetukseen sekä yksilölliseen ohjaukseen. Erittäin laaja ja aidosti monipuolinen sisustussuunnittelukoulutus muodostuu toisiaan täydentävistä ja tasapainottavista opinnoista: yksilöllisestä opiskelusta pienryhmässä, runsaasta ja konkreettisesta käytännönharjoittelusta, henkilökohtaisesta ohjauksesta sekä yksityisopetuksen järjestämisestä: Harmonia Sisustuskoulussa kaikki opiskelijat saavat yksityisopetusta. Sisustuskoulu Harmonia on ainoa sisustuskoulu Suomessa, jossa koko koulutuksesta vastaa ammatillisesti pätevä ja korkeasti koulutettu sisustusarkkitehti: pääopettajana toimiva sisustusarkkitehti (BA SI) Sonja Hukkanen vastaa opiskelijoiden yksilöllisestä opetuksesta ja on paikalla kaikkina lähipäivinä. Sisustusarkkitehti Sonja Hukkasella on 20 vuoden kokemus Suomen tunnetuimpana sisustusalan kouluttajana.

Ihanteellinen oppimisympäristö

Sisustussuunnittelua ei voi oppia ainoastaan kuuntelemalla, vaan todelliseen ammattitaitoon vaaditaan paljon monipuolista ja konkreettista käytännön harjoittelua. Sisustuskoulu Harmonian järjestetään suunnittelutoimiston tiloissa: Suunnittelutoimisto Harmonia Design Oy:n viihtyisät koulutustilat ja aito ja inspiroiva oppimisympäristö luovat ihanteelliset puitteet opiskelulle. Suunnittelutoimiston tilat (90m2) ovat kokonaan opiskelijoiden käytössä lähipäivien ajan. Ainoastaan ammattimaisissa työskentelytiloissa sisustussuunnittelun harjoittelu on konkreettisia. Pienryhmä-koulutusmuodossa myös laajat ja monipuoliset suunnitteluharjoitukset voidaan toteuttaa ohjatusti. Suunnittelutoimiston kattava materiaalistudio (20m2) on kokonaan opiskelijoiden käytettävissä kaikkina lähipäivinä: kangasmallistot, tapettikirjat, erilaiset pintamateriaalit ym. sisustussuunnittelutyössä tarvittava materiaali on opiskelijoiden käytettävissä koko koulutuksen ajan.

Suunnittelutoimiston materiaalit heti käden ulottuvillasi

Sisustussuunnitteluharjoitukset ja visuaalinen työskentely vaativat paljon työskentelytilaa, valtavasti erilaisia materiaaleja sekä visusaliseen työhön suunnitellun työskentelytilan. Suunnittelutoimiston koulutustiloissa käytännönharjoittelu on perusteellista ja oppiminen itse tekemällä ja kokemalla on konkreettista ja tehokasta. Harmonia Sisustuskoulussa opiskelijat saavat hyödyntää kaikessa harjoittelussa sisustussuunnittelutoimiston suurta materiaalistudiota (20m2) ja sen kattavaa valikoimaa erilaisista lattiamateriaalimalleista, laattavalikoimasta, laajasta kangasmallistoista, lukuisista tapettikirjoista, tilasuunnittelussa tarvittavista tuote-esitteistä, kaluste- ja valaisinkuvastoista, sisustusalan kirjoista ja sisustuslehdistä. Koko materiaalistudio on vapaasti opiskelijoiden käytettävissä koko opiskelun ajan.

Erotut monipuolisella osaamisellasi ja käytännöntaidoillasi

Korkeatasoisen ja käytännönläheisen koulutuksen ansiosta Sisustuskoulu Harmoniassa opiskelleilla on koulutuksensa pohjana aito osaaminen. Sisustuskoulu Harmoniassa saat harjoitusta kaikilta visuaalisia taitoja vaativilta alueilta: pintamateriaali- ja värisuunnittelussa, tila- ja sisustussuunnittelussa, teknisessä piirustuksessa sekä ammattimaisessa sisustussuunnitelmien esitystekniikassa. Sisustuskoulu Harmoniasta valmistuneet opiskelijat tuntevat myös asuntosuunnittelua koskevat määräykset ja velvoitteet sekä sisustussuunnittelijan työn haasteet. Lisäksi opiskelijat saavat myös runsaasti konkreettista käytännönharjoitusta erilaisten pintamateriaalin ja värien yhdistämisessä, monipuolista harjoittelua tila- ja sisustussuunnittelun eri osa-alueilla sekä omakohtaista kokemusta erilaisista sisutussuunnitteluprojekteista.

Saat ammatilliset valmiudet sisustussuunnittelijan työhön

Yksilöllinen ja aidosti monipuolinen koulutus antavat Harmonia Sisustuskoulusta valmistuneille vahvat henkilökohtaiset taidot kaikilla sisustussuunnittelun osa-aluilla. Sisustuskoulu Harmoniassa myös sisustussuunnittelutyössä tarvittavien käytännön taitojen konkreettinen harjoittelu on mahdollista: Sisustuskoulu Harmoniasta saat ammatillisen osaamisen sisustussunnittelijana työskentelyyn sekä suunnittelutyössä tarvittavat käytännöntaidot. Harmonia Sisustuskoulun käyneenä sinulla on erinomaiset mahdollisuudet työllistyä sisustusalalle - erotut muista omalla osaamisellasi. Sisustussuunnittelukoulutuksen päätyttyä Harmonia Sisustuskoulusta valmistuneet ovat löytäneet oman paikkansa sisustusalalla ja työskentelevät, sisustussuunnittelijoina, sisustusneuvojina, stailaajina, sisustusmyyjinä sekä monissa sisustusalan yrityksissä.

Erittäin laaja koulutussisältö on koulutustarjonnan monipuolisin

Sisustuskoulu Harmonian koulutussisältö on koulutustarjonnan laajin (260 h) ja monipuolisin: koulutus sisältää 60 aihepiiriä, joiden aikana käydään läpi kaikki sisustussuunnittelun eri osa-alueet intensiivisinä kokonaisuuksina.

Sisustussuunnitteluopinnot

 • Asiakaslähtöinen suunnittelu ja asiakaskohtaaminen
 • Tilasuunnittelu
 • Kodin sisustussuunnittelu
 • Kalustesuunnittelu ja kalustesijoittelu
 • Kiinto- ja irtokalusteet
 • Keittiösuunnittelu 1 & 2
 • Kylpyhuonesuunnittelu 1 & 2
 • Täsmäkoulutuksen sisustusalan eri yrityksissä
 • Tila- ja sisustussuunnittelun harjoitukset
 • Sisustussuunnittelun Workshopit 1-4: Käytännönharjoittelua

Visuaaliset opinnot

 • Piirustuskoulu 1: Luonnospiirustukset
 • Piirustuskoulu 2: Tekninen piirtäminen
 • Piirustuskoulu 3: SketchUp-ohjelmalla piirtäminen
 • Piirustuskoulu 4: Sisustussuunnitelman laatiminen
 • Piirtämisen Workshopit (käytännönharjoittelua)
 • Esitystekniikka 1. Sisustussuunnitelman esittäminen
 • Esitystekniikka 2. Työnäytekansion eli portfolion laatiminen
 • Esitystekniikka 3. Sisustussuunnitelman esittämisen Workshop

Materiaalituntemus

 • Materiaalihuone 1 & 2: Lattiat & lattianpäällysteet
 • Materiaalihuone 3 & 4: Sisustustekstiilit & verhoilukankaat
 • Materiaalihuone 5 & 6: Laatat & märkätilojen pinnoitteet
 • Materiaalihuone 7 & 8: Matot & tapetit
 • Materiaalihuone 9 & 10: Maalit & sisätilojen pinnoitteet
 • Pintamateriaalien Workshopit (käytännönharjoittelua)

Värisuunnittelu

 • Värihuone 1: Värit sisustamisessa & värien valinta
 • Värihuone 2: Värioppi & värien vaikutus
 • Värihuone 3: Erikoispinnat & väriharjoituksia
 • Värihuone 4: Väri- ja materiaalipalettien laatiminen
 • Värisuunnittelun Workshopit 1-2: Käytännönharjoittelua

Valaistussuunnittelu

 • Valohuone 1: Valaistuksen perusteet, valaistusuunnittelun ABC
 • Valohuone 2: Valaisimet, valaistussuunnitelman laatiminen eri tiloihin
 • Valohuone 3: Valaistussuunnittelun Workshop: Käytännönharjoittelua

Sisustamisen historia & kulttuuri

 • Tyylikoulu & Sisustustyylien Workshop
 • Trendit sisustamisessa
 • Yritysvierailut alan johtaviin yrityksiin
 • Sisustuksen historia & antiikki
 • Muotoilu- ja Design-päivä

Sisustussuunnittelu ammattina

 • Sisustussuunnittelu ammattina
 • Tutustuminen sisustussuunnittelijan työhön
 • Työskentely sisustusprojektissa
 • Projektinhallinta ja yrittäjyys
 • Määräykset ja velvoitteet sisustussuunnittelussa
 • Myyntistailaus
 • Julkitilasuunnittelu

Yksityisopetus

 • Henkilökohtaiset konsultaatiot 1 & 2 (3h)
 • Yksilöllistä ohjausta projektityön tekemisessä
 • Yksityisopetusta sisustussuunnitelman laatimisessa
 • Yksityisopetusta henkilökohtaisen työnäytekansion laatimisessa

Harmonia WORKSHOP -sisustustyöpajat

Luovat sisustustyöpajat (Harmonia Workshop) sisältävät monipuolisia käytännön harjoituksia, jotka kehittävät luovaa ajattelua, värisilmää, 3-ulotteista hahmottamiskykyä, visuaalisuutta sekä harjaannuttavat oman luovuuden ja voimavarojen käyttöönottamista. Työpajoissa luonnostemme, piirrämme ja teemme erilaisia sisustus- ja suunnitteluharjoituksia sekä harjoittelemme erilaisia esitystekniikoita. Opit valitsemaan toisiinsa sopivia materiaalikokonaisuuksia ja tekemään toimivia väri- ja materiaaliyhdistelmiä. Pääset myös harjoittelemaan erilaisten sisustusratkaisujen löytämistä ja sisustussuunnitelmien ammattimaista esittämistä.

Etätehtävät - 12 laajaa harjoitustehtävää

Koulutuksen aikana tehtäviä laajoja harjoitustehtäviä on yhteensä 12 kpl: Jokainen harjoitus sisältää suunnittelutehtävän yhdeltä sisustussuunnittelun osa-alueilta. Monipuolisilla sisustussuunnitteluharjoituksilla opiskelijat harjoittelevat sisustussuunnittelutyössä vaadittavia taitoja itsenäisesti. Harjoitustehtävät annetaan vaiheittain ja harjoituksia tehdään sitä mukaan, kun koulutus etenee. Harjoitukset kattavat kodin kaikkien tilojen sisustussuunnittelun ja tilapiirustukset, materiaalipaletit sekä sisustussuunnitelman dokumentoinnin. Itsenäisen harjoittelun tarkoituksena on hyödyntää Sisustuskoulu Harmoniassa saatuja taitoja ja löytää uusia toteutustapoja henkilökohtaiseen työskentelyyn. Harmonia Sisutuskoulussa jokainen opiskelija saa harjoitustehtävien tekemisessä henkilökohtaista ohjausta ja palautetta koko koulutuksen ajan.

Arvokasta yksityisopetusta

Jokainen opiskelija saa yksityisopetusta sisustussuunnitelman laatimisessa sekä henkilökohtaisen työnäytekansion (portfolion) suunnittelussa. Yksityisopetus toimii punaisena lankana opiskelijoiden yksilöllisen työskentelyn ja henkilökohtaisen oppimisen tukena koko kurssin ajan. Harmonia Design Oy:n johtava sisustusarkkitehti Sonja Hukkanen (BA, Si) vastaa opiskelijoiden yksityisopetuksesta henkilökohtaisesti.

Projektityö - ohjattua asiakastyöskentelyä

Sisustuskoulu Harmoniassa opiskelijat laativat opiskelunsa osana projektityön, joka on sisustussuunnittelutyö asiakaskohteeseen. Projektityön kohteen ja laajuuden opiskelijat voivat valita vapaasti: projektikohde voi olla sisustussuunnitelma yksityisasuntoon tai julkitilaan - tai vaihtoehtoisesti sisustussuunnitelma omaan kotiin. Projektikohdetta työstetään koko koulutuksen ajan, pääopettajan henkilökohtaisessa valvonnassa ja ohjauksessa. Harmonia Sisustuskoulussa jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus saada yksityisopetusta sisustussuunnitelman laatimisessa. Yksityisopetus järjestään henkilökohtaisina konsultaatioina (3 h), jotka ovat kahdenkeskisiä tapaamisia sisustusarkkitehdin kanssa.

Portfolio - henkilökohtainen työnäytekansio

Koulutuksen päätteeksi opiskelijat kokoavat henkilökohtaisen työnäytekansion eli portfolion, jossa koulutuksen aikana tehdyt sisustussuunnitelmat ja projektityö esitetään. Portfoliolla opiskelijat todistetaan oman osaamisensa tason ja ammattitaitonsa sisustussuunnittelijana - portfolio toimii referenssinä asiakkaille. Työnäytekansio sisältää koulutuksen aikana laaditut sisustussuunnitelmat sekä henkilökohtaisen projektityön, joka on yksityiskohtainen sisustussuunnitelma asiakaskohteeseen. Sisustuskoulu Harmoniassa jokainen opiskelija saa yksityisopetusta portfolion laatimisessa - henkilökohtainen ohjaus auttaa jokaista opiskelijaa esittelykelpoisen ja ammattimaisesti portfolion toteuttamisessa.

Harmonian syventävät täsmäkoulutukset

Täsmäkoulutukset järjestetään pääkaupunkiseudun johtavissa sisustusalan yrityksissä ja ne on räätälöity täydentämään Sisustuskoulu Harmonian koulutussisältöä. Sisustusarkkitehti Sonja Hukkanen tuntee henkilökohtaisesti kaikki koulutusten järjestäjät ja on suunnitellut koulutukset yhteistyössä alan merkittävimpien yritysten kanssa. Täsmäkoulutukset syventävät oppilaiden tietoja ja laajentavat sisustusalan eri osa-alueiden tuntemusta. Täsmäkoulutukset tarjoavat myös mahdollisuuden tutustua lähemmin sisustusalan uutuuksiin ja trendeihin. Täsmäkoulutukset järjestetään yrityksen showroomilla tai yksityisissä tiloissa, jotka eivät ole avoinna kuluttajille. Kaikki vierailukohteet ovat pääkaupunkiseudulla ja kohteisiin menemme yhdessä - Harmonia Sisustuskoulussa opiskelijoiden ei koskaan tarvitse mennä sisustuskoulun ulkopuolella tapahtuviin koulutuksiin yksin, vaan paikalle mennään aina oman pääopettajan johdolla. Täsmäkoulutuksista vastaavat Harmonian ammattilaisverkoston 20 eri sisustusalan yrityksissä työskentelevää rautaista ammattilaista, jotka toimivat omien alojensa erikoisasiantuntijoita.

Vahva ammattilaisverkosto turvanasi

Pääopettajana toimivan sisustusarkkitehti Sonja Hukkasen lisäksi oman panoksensa opetukseen antavat sisustusalan eri osa-alueiden asiantuntijat, jotka täydentävät ja syventävät koulutussisältöä omalla ammattitaidollaan ja erityisosaamisellaan. Pienryhmässä opiskelijoiden on helppo tutustua henkilökohtaisesti kaikkiin Harmonian ammattialaisverkoston jäseniin. Luotettava ja aktiivinen ammattilaisverkosto on opiskelijoiden tukena myös koulutuksen jälkeen.

Takaamme korkeatasoisen koulutuksen laadun

Sisustuskoulu Harmoniassa kaikilta sisustusalan kouluttajilta edellytetään ammatillista pätevyyttä, pitkää koulutuskokemusta sekä vaaditaan vähintään 10 vuoden päätoiminen työkokemus sisustusalalta. Kouluttajilta vaadittava pätevyys takaa sisustuskoulutuksen erinomaisen laadun ja korkean tason.Tutustu yksilölliseen sisustussuunnittelijan koulutukseen tästä:

HARMONIA SISUSTUSKOULU

SISUSTUSSUUNNITTELIJAN KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

LUKUJÄRJESTYS JA KOULUTUSPÄIVIEN SISÄLTÖ

OPISKELIJOIDEN SUOSITUKSIA

HAKU KOULUTUKSEEN

JATKO- JA TÄYDENNYSKOULUTUS

USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET 
kynns

HARMONIA Sisustuskoulu  

Käyntiosoite:

Käpyläntie 4, 00610 Helsinki


Suunnittelutoimisto

HARMONIA Design Oy

Postitusosoite:

Hirvimäentie 22, 01190 BOX

 

Sonja Hukkanen

Sisustusarkkitehti BA, Si ry

 gsm + (0)50 3089 122

[email protected]

www.harmoniadesign.fi


.